Общи условия

Оценете
(1 глас)

Добре дошли в www.promotiram.eu – най-новата онлайн платформа за публикуване на обяви и промотиране на обяви под формата на безплатни обяви за предлагане и търсене на стоки и услуги. С Използването на услугите, предлагани  вwww.promotiram.eu, означава, че сте прочели и разбрали настоящите общи условия на сайт за обяви и сте съгласни да спазвате разпоредбите им. Тeзи общи условия представляват едновременно съгласието Ви да сключите и факта на сключване на Договор за електронни услуги („Споразумение“) с „Promotiram.eu“, чието съдържание са настоящите Общи условия, както и съгласието Ви с всяко последващо изменение на Споразумението, извършено от „Promotiram.eu“ сайт за безплатни обяви.

Настоящите Общи условия са „Договор за ползване на услугите на уеб сайт www.promotiram.eu.  Вашата регистрация в уеб сайт  www.promotiram.eu.  e Вашето потвърждение, че сте се запознали и съгласили с  настоящите Общи условия на сайт за обяви.

I. Страни, предмет и обхват на договора в сайт за безплатни обяви.

1. Предметът на този договор е: предоставяне на информационни услуги на адрес www.promotiram.eu. Интернет сайта е създаден и/или се поддържа/управлява/администрират от “Спам” – самостоятелно или въз основа на договор от трети лица –  наши партньори.

2. Страни по този Договор сте Вие в качеството Ви на потребител, чрез регистрация за  достъп по интернет сайтwww.promotiram.eu   и юридическото лице доставчик на услугата и/или като легитимирана страна по силата на договорно правоотношение с наш партньор.

" Наш партньор" е всяко лице,  което “ се намира в договорни отношения и което има право да предоставя допълнителна информация за предоставяните от него услуги.

3. Използването на услугите, предоставяни на  www.promotiram.eu се регулират от условията в настоящия Договор, т.с. платформата www.promotiram.eu (нас) и Вас (потребителите) като страни и има задължителен характер. Ако не е прието друго, споразумението, то настоящото винаги включва като минимум тези условия, наричани по-долу „Общи  условия за ползване“ на сайта за безплатни обяви.

3.1.Когато за дадена услуга важат специални или допълнителни условия, Ваше задължение е да се информирате на специалните регулации преди да ползвате съответната услуга в сайт за безплатни обяви.

4.  Настоящите общи условия, представляват споразумение между регистрираните потребители  и  www.promotiram.eu  по отношение на използваните от Вас услуги. Важно е да ги прочетете внимателно.

5. С факта на използване и регистриране на сайт с адрес www.promotiram.eu,  се счита, че Вие приемате настоящите Общи условия и сте съгласни с разпоредбите им.

6. Независимо от техническото средство и начинът, по който е осъществен достъпа, настоящите Общи условия имат еднаква правна стойност и са еднакво задължителни за страните.

7. ИНФОРМАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, които са предмет на настоящити Общи условия включват примерно, но не само:

7.1.Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайт за обяви www.promotiram.eu;

7.2.Създаване на потребителски профил посредством регистрация (създаване на потребителско име и парола), която дава възможност за достъп до зоните на сайта изискващи регистрация;

7.3.Възможност за споделяне на дигитално съдържание (текст, снимков материал);

7.4.Получаване на  имейл бюлетини от регистрираните потребители;

7.5.Извършване на настройки на Вашия профил, достъпни само за регистрирани потребители.

7.6.На адрес  www.promotiram.eu   присъстват и други услуги, освен тези, които са в обхвата на настоящия Договор, когато тези „други услуги” се предлагат от  наши партньори.

7.7.Ползвателя (потребителя) е отговорен за осигуряването на оборудване (хардуер и/или софтуер), чрез което да има достъп до нашите услуги, както и за това, че този достъп може да е свързан с разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). Ползвателя (потребителя)  носи отговорност за всички подобни разходи (такси).

II. Регистрация и Поверителност

8. Сайт за безплатни обяви  www.promotiram.eu  изисква регистрация от страна на потребителите, които желаят да побликуват безплатни обяви. Попълването на регистрационната форма изисква да предоставите валиден имейл адрес, да изберете потребителско име, което не е заето и да генерирате парола. С попълването на регистрационната форма и натискането на командата „потвърждавам”/”приемам”, се счита, че изрично сте приели настоящите условия за. Вашият абонамент за получаване на която и да е от предоставяните информационни услуги, чрез изпращане на имейл или чрез извършване на настройка за получаване на нотификация на мобилен телефон, ще се счита за валидно направена регистрация и Ви обвързва с настоящите Общи условия като да сте попълнили регистрационна форма.

9. Когато попълвате регистрационната форма вие се задължавате да предоставите вярна, истинска и точна информация.

9.1.Вашите имейл адрес, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не могат да се използват от никой друг за достъп;

9.2.Ако сте избрали потребителско име, което е вече заето, администраторът ще Ви даде нови възможности за избор докато системата одобри името и паролата Ви.

9.3.Вие се задължавате да не съобщавате на никого своите потребителско име и парола; да осъществявате достъп до информационните услуги в сайта за безплатни обяви чрез своята регистрация и да не се опитвате да представяте себе си като друг потребител.

9.4.Когато администраторът на сайта  Ви изпраща съобщение да осъвремените информацията, свързана с Вашата регистрация, Вие се задължавате да извършите корекции когато това е необходимо с оглед на нейната пълнота, вярност и точност.

10. Когато се регистрирате в  сайт www.promotiram.eu Вие давате своето съгласие на собственика на сайта в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. Ние разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна.

11. www.promotiram.eu  се ангажира да осигури с надеждни технически средства и методи информацията, предоставяна ни от Вас чрез попълването на формата за регистрация и съдържаща лични данни. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е поискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

12.”Он. пулс” ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньорите си).

13. С приемането на настоящите Общи условия на сайт за безплатни обяви, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до нас на посочения адрес или имейл за контакти.

13.1.Лична информация – този тип информация се изисква  при доброволна регистрация в сайта за безплатни обяви.

13.2.Тази информация не се споделя с никого извън администратора и няма да се продава или дава под наем на когото и да било без Вашето личното съгласие

13.3.Ако споделяте публично лична информация – чрез коментарите си, чрез публикуване на съобщения и др., тази информация вероятно ще бъде видяна от други посетители и ние няма как да предотвратим по-нататъшното й използване

14. С  регистрацията си  Вие давате своето съгласие да получавате информационни бюлетини от www.promotiram.eu  под формата на електронни съобщения на посочените от Вас електронен адрес. При всяко електронно съобщениеwww.promotiram.eu  ще Ви предоставя възможност да се откажете от бъдещо получаване на съобщения. Вие разбирате и приемате, че услугите предоставяни от www.promotiram.eu  могат също да съдържат информация, свързана с други услуги предоставяни от ”Он. пулс” ООД.

III. Общо и потребителско съдържание. Авторски права в сайта за безплатни обяви:

15. Ограничения към потребителя по отношение на съдържанието, което имат и нямат  право да генерират на сайт за обяви www.promotiram.eu:

15.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайт на адрес  www.promotiram.eu  клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание в обявите си ;

15.2 Вие нямате право да публикувате обяви с  текст/фото и/или друго съдържание, което призовава към насилствена промяна на установения конституционен ред, което призовава към насилие, което съдържа забранени от закона послания или по своя характер може да увреди  другите потребители. Обяви с подобно съдържание ще бъдат изтривани незабавно и докладвано на съответните органи, упълномощени да санкционират подобно поведение.

15.3 Вие нямате право да  отправяте заплахи, закани и обиди към останалите потребители, както и да използвате клеветнически и/или вулгарен език.

15.4 Вие нямате право съзнателно да нарушавате дискусиите с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“;

15.5 Вие се задължавате да поддържате добрия тон на дискусиите и затова няма да използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякакъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до услугите на сайт за безплатни обяви с адрес www.promotiram.eu, чрез заличаване на Вашата регистрация.

15.6 Вие нямате право на злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

15.7 Вие имате право да използвате сайт за безплатни обяви с адрес www.promotiram.eu за публикуване на малки безплатни обяви, ВИП Обяви с текст отговарящ на законовите, моралните и нравствени норми.

15.8 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайт за безплатни обяви с адрес www.promotiram.eu (т.е генерирано от потребителите съдържание) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от администраторите на сайта. В този смисъл, Вие давате съгласието си и се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението, промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

16. Авторско съдържание в сайта.

16.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, която е обект на закрила по силата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз, е абсолютно забранено да се публикува в сайт с адресwww.promotiram.eu (т.е генерирано от потребителите съдържание).

16.2 Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в сайт с адрес www.promotiram.eu  в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди на www.promotiram.eu  и не пречи на предоставянето на информационните услуги. При споделяне на съдържание, генерирано от екипа на сайт за безплатни обяви с адрес www.promotiram.eu  всеки потребител е длъжен да обозначи името на съответния сайт и да посочи линк към него.

16.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) си запазва (правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

16.4. Възпроизвеждането на цели или части от текстове и/или изображения става след изричното разрешение на техния автор.

16.5. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайт с адрес www.promotiram.eu, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на автора е забранено, освен когато това е в допустимия от закона обем и за допустимите от закона цели (информационно отразяване, представяне на новина, клипинг, изготвяне на публицистичен материал с позоваване на автора и др.подобни).

16.6. Всяко възпроизвеждане, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора и/или носителя ня авторското право) за съответния вид използване. Всяко лице, което не се съобразява  с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие/бездействия.

17. Съдържание предоставено от трети страни

17.1 С решението на Съда на европейските общности от 16.02.2012 г. (дело С-360/10) – рубрика „Информационно общество – Авторско право – Интернет – Доставчик на услуги за съхраняване на информация…”, е дадена свобода на интернет сайтовете да не ограничават и да не отговарят за поведението на потребителите, които качват информация, която има характер за защитен обект по смисъла на регулациите за авторското право.

В тази връзка е и разпоредбата на чл.22 от  Директивата за аудиовизуалните медийни услуги – Директива 2010/13/ЕС), която разграничава сайтовете от традиционните медии.

17.2 Вие като потребител или като лице, което счита интелектуалните си права за засегнати, разбирате, че сайт за безплатни обяви на адрес  www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) е разпространител (а не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители, са тези на съответните автори и/или дистрибутор/и. www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора), нито който и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

17.3.В много случаи, съдържанието което е на разположение в сайт с адрес  www.promotiram.eu представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчикът на информация, който не е страна по договор със www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора).Те не носят отговорност за точността и надеждността, на което и да е становище, прогноза, консултативна помощ или изявление направено в сайт адрес  www.promotiram.eu от трета страна. При никакви обстоятелства www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) не носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена в сайт с адрес  www.promotiram.eu.  Ваша отговорност е да  оцените точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни в сайт с адрес  www.promotiram.eu.

18. Публикуване на съдържание

18.1.ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

18.1.1.Потребителите на Услугите разбират, че информацията, данните, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние при публикуване на безплатна обява или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

18.1.2.Потребителят, ползващ Услугата за безплатни обяви е изцяло отговорен за изпращаното по електронна поща или предавано по друг начин Съдържание www.promotiram.eu. не контролира Съдържанието, изпращано и разпостранявано чрез Услугите и по този начин не гарантира точността, цялостта, верността или характера на това Съдържание.

18.1.3.Използвайки Услугите, Потребителят може да срещне Съдържание в обявите, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства www.promotiram.eu.  няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Услугите. Потребителят се съгласява и задължава  да НЕ използва Услугите на www.promotiram.eu., за да:

18.1.3.1.Формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

18.1.3.2.Причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

18.1.3.3.се представя за човек или група хора, включително, но не само за: представител на www.promotiram.eu., лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

18.1.3.4.Фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Услугите;

18.1.3.4.Да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

18.1.3.5.да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна, включително и като не ангажира повече от 24 часа без да ползва към някоя услуга поддомейни или домейни, правата, за чието ползване, принадлежат на www.promotiram.eu.;

18.1.3.6.Да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

18.1.3.7.да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

18.1.3.8.Да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Услугата, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

18.1.3.9.Да пречи за предоставяне на Услугите или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с Услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Услугата;

18.1.3.10.Да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

18.1.3.11.да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

18.1.3.12.да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

18.2.ДРУГИ

18.2.1 www.promotiram.eu  има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

18.2.2. www.promotiram.eu си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови Услуги или с промени в Условията и начините за използване на сегашните Услуги.

18.2.3. www.promotiram.eu  използва рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която  включва Ваш имейл адрес) относно посещенията Ви на този  уебсайт с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.

18.2.4.Уважаеми потребители, вашите обяви ще бъдат изтрити при следните нередности:

1.Обявата не е написана на кирилица

            2.Липса на реални контакти за връзка с Вас

3.При липса на достатъчно ясно заглавие. От заглавието трябва да става ясно дали купувате, продавате или заменяте съответния предмет

4.При всякакви опити за реклама, без значение от начина на представяне. Кое е реклама се преценява от модераторския екип и не подлежи на коментар под никаква форма. Такива реклами са позволени само ако се публикуват според изброените "Промо опции и реклама".

5.При пускане на обяви от тип фирмена търговия (магазини, страници и т.н.) Такива обяви са позволени, разрешено е да  се публикуват.

6.При наличието на повече от една активна тема за даден продукт.

7.Всеки потребител има право на неограничен брой активни безплатни обяви.

18.3.Не се допускат:

18.3.1.Активирането на VIP пакет на обява , нарушаваща правилата на настоящите общи условия, не Ви гарантира, че тя няма да бъде премахната. www.promotiram.eu си запазва правото да НЕ възстанови стойността на използваната платена услуга.

18.3.2.Спекулации, търговия със стоки, забранени или поставени под специален режим, търсенето и предлагането на стоки с неясен произход, търсенето на услуги, които предполагат нарушение на законите, предлагането и търсенето на хранителни вещества, лекарства и добавки.

18.3.3.Забранено е ползването на повече от един линк в раздела. При установено нарушение на това правило, екипът има право да премахне обявите на „допълнително” използваните профили.

1.Забранено е даването на импулсни телефони (0481, 0871, 0881, 0891, 0900 ) за контакт

2.Забранено е публикуването на обяви, предлагащи сексуални услуги.

3.Забранява се използването на линкове към други Ваши или чужди обяви извън www.promotiram.eu.

Т.е. потребителите пускащи най-много теми за продажба и са най-активни в раздела ще бъдат наблюдавани и ако се прецени, че нарушават тази точка и влизат в графа “системна търговия”, на същите ще бъде ОГРАНИЧЕН достъпа до услугата за постоянно. Всички теми в които няма уточнен брой на продаваните стоки, се причисляват към категорията “системна търговия”. Кое е "системна търговия" е по преценка на модераторския екип.

18.3.4.Потребители, които системно нарушават правилата по един или друг начин, ще загубят право да публикуват безплатно обяви на адрес:  www.promotiram.eu.

18.3.5.Екипът на www.promotiram.eu по никакъв начин не носи отговорност за извършваните сделки и не предоставя информация за участниците!

18.3.6.Екипът на www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) си запазва правото да променя настоящите правила!

18.3.7.В сила е текущата редакция на правилата, без значение кога е била последната й актуализация.

18.4.Материали на регистриран потребителя:

18.4.1. Когато Вие ни  изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие се задължавате да правите това в съответствие с условията за ползване на сайта и съответните услуги, достъпни чрез сайтаwww.promotiram.eu, ако с този си акт нарушавате законодателството, то отговорността за нарушението е изцяло на потребителя (Ваша).

18.4.2. www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) имат право, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано и/или качено в сайта. Наблюдението е  за да се следи съответствието с настоящите общи  условията, както и със законовите, подзаконовите или етичните правила. www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) имат право, но не са ЗАДЪЛЖЕНИ да изпълняват настоящата точка.

18.4.3. www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) имат право да считат предоставеното от потребителите съдържание за незащитено, освен по силата на защитените със закон данни.

18.4.4. www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) имат право да използват генерираното от потребителите съдържание, без да заплащат за това на потребителя, както и да редактират и изтриват потребителско съдържание, което е извън правилата описани в настоящия текст.

18.4.5.Всеки потребител с акта си на регистрация ДЕКЛАРИРА, че е съсдател на текстовите, графичните и други материали, които публикува на сайт с адрес:  www.promotiram.euИзпращайки материал, потребителя  предоставя на  www.promotiram.eu(съдържателя на сайта и/или администратора) ексклузивен безплатен лиценз. Този линенз дава право на www.promotiram.eu(съдържателя на сайта и/или администратора) да публикува, препубликува или използва по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякакъв формат, включително и без ограничение в принт и електронен формат. Потребителя няма да получи възнаграждение за това, освен ако възнаграждението не е уговорено писмено.

18.4.6. Всеки потребител, собственик на авторски материали, включително и тези, които е споделил (сам е генерирал) на сайт с адрес www.promotiram.eu , има право сам да си ги разпространява, да ги препубликува, под каквато форма той сметне за подходяща.

19. Отговорност

19.1. www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора, сайт на адрес www.promotiram.eu е собственост на „Eвро инженеринг -БГ“ ЕООД, е ЕИК 201904864, гр. София,СО р-н Банкя, ул. Лотос №36) не носят  отговорност за:

19.2.Всякакви последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайт с адрес: www.promotiram.eu.

19.3.Цялата информация на сайта се предоставя от регистрираните потребители ( с изключение на тесктовете в раздели : За нас, Общи условия и Реклама) в съответствие с действащото законодателство – държавно и това на Европейския съюз, без гаранция от страна на www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

19.4.  www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) не носят отговорност за субективни интерпретации и възприятия, за пълнотата, точността, полезността и изчерпателността на съдържанието публикувано в уеб сайт с адрес наwww.promotiram.eu .

19.5.  www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) не носят отговорност за съдържанието и информацията на сайтове и линкове, за който има препратки в текстове и други материали, генерирани от регистрираните потребители.

19.6.  www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) имат право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите общи условия и/или не регламентирана употреба на уеб сайт с адрес:  www.promotiram.eu .

20.  Обезщетения.

20.1. Всеки регистриран потребител приема  да обезщети  www.promotiram.eu (съдържателя на сайта и/или администратора) , неговите техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от Вашата не регламентирана употреба на уеб сайт с адрес: www.promotiram.eu .

Още в тази категория: Често задавани въпроси »

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си, Вие приемате използването на "бисквитки". За повече информация, прочетете